Home > Vacatures > Vacaturedetails

Senior Product Manager


A-ware Shared Services
Almere
36-40 uur
Marketing & Communicatie
15-04-2021

Royal A-ware is een oer-Hollands familiebedrijf met vestigingen in heel Nederland en een historie die meer dan 130 jaar teruggaat. We produceren, rijpen, versnijden en verpakken kaas en maken dagverse zuivel, room en tapas. Dit doen we met zo’n 3.000 collega’s voor klanten in de hele wereld.

Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het managen van het productportfolio van de kaas producten en concepten die A-ware maakt, zowel onder merk als private label. Je zorgt ervoor dat het assortiment in alle opzichten goed aansluit op de behoeften van Retail en Foodservice klanten in de markten waar Royal A-ware actief is. Je signaleert trends en ontwikkelingen in de markt die relevant zijn voor het assortimentsaanbod van A-ware en vertaalt deze naar concrete ideeën voor vernieuwing. Je bent verantwoordelijk voor:

 • Een deel van productportfolio van A-ware divisie kaas;
 • Het managen van het productontwikkelingsproces van conceptbriefing, product, pricing, verpakking en design tot succesvolle introductie van concepten;
 • Het opstellen van briefings en laten ontwikkelen van designs;
 • Het uitvoeren van consumentonderzoek en smaaktesten;
 • Conceptpresentaties en introductieplannen voor de markt;
 • Het verbeteren van het rendement op artikelen met een lage marge of saneert deze rekening houdend met restantvoorraden en -verpakkingen;
 • De ondersteuning van sales bij de verkoop van productconcepten aan klanten;
 • Briefings aan marketing t.b.v. online en offline communicatie;

Je werkt in deze rol samen met de collega’s van sales, productontwikkeling, verpakkingstechnologie, kwaliteit, marketing en sales support en rapporteert aan de Marketing & Innovatie manager.

Wie ben jij?

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding in een commerciële richting en/of food development.
 • Ruime ervaring in de Food of levensmiddelenindustrie en je hebt affiniteit met (consumenten) verpakkingen. Ervaring met kaas of zuivel is een pre.
 • Je hebt een goede beheersing van de Duitse en/of Engelse taal.
 • Je bent een echte teamspeler!
 • Door jouw creativiteit, kun je innovatief handelen en kom je met vernieuwende ideeën.
 • Je bent hands-on, gestructureerd en je kunt planmatig werken.
 • Je bent een goede organisator, houdt overzicht, en je hebt oog voor details. Je hebt ruime  ervaring in het leiden van productontwikkelingsprojecten.
 • Jouw communicatie is helder en transparant en overtuigend. ‚Äč
Waar ga je werken?
Op onze hoofdlocatie in Almere. Hier is een aantal stafafdelingen gevestigd waar je veel mee samenwerkt. Je bent ook regelmatig aan het werk op een van de andere (productie) locaties in Nederland.

Wat bieden wij?
Naast uitdagende en afwisselende werkzaamheden en een prettige werkomgeving bieden we:
 • Een goed salaris dat elke 4 weken wordt uitbetaald en een goede reiskostenvergoeding;
 • Divers aanbod van persoonlijke trainingen vanuit GoodHabitz;
 • Collectiviteitskorting bij zorgverzekeraar CZ;
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.

Wil je solliciteren? Of heb je vragen over deze functie? Neem contact op met Myrte Dijcks, 0612580930 of mail naar myrte.dijcks@royal-aware.com.

Senior Product Manager 
Royal A-ware is a traditional Dutch family business with locations across the Netherlands and a history of over 130 years. We are specialized in producing, ripening, cutting, and packaging cheese and producing fresh dairy products, cream, and tapas. More than 3,000 colleagues work together to serve customers all around the world.

What will you do?
You are responsible for managing the product portfolio of cheese products and concepts which A-ware produces, both under brand and as private label. You make sure that the product range matches the needs of Retail and Foodservice customers in the markets where Royal A-ware is active. You indicate trends and developments in the market which are relevant for A-ware’s product range and translate these to concrete ideas for development. You are responsible for the following:

•Part of A-ware division cheese product portfolio;
•Managing the product development process from concept briefing, product, pricing, packaging and design to the successful introduction of concepts;
•Composing briefings and making sure designs are developed;
•Carrying out consumer research and taste tests;
•Concept presentations and introduction plans for the market;
•Improving the efficiency on products with a low margin or remediate these, considering the leftover inventory and leftover packaging;
•Supporting Sales with selling product concepts to customers;
•Briefing Marketing for the purpose of online and offline communication;

In this role, you will work together with colleagues from Sales, Product development, Packaging technologists, Quality, Marketing and Sales support, and report to the Marketing & Innovation manager.

Who are you?

 • You have a finished college degree in a commercial direction and/ or food development.
 • Wide experience in food or the food industry and you have affinity with (consumer) packaging. Experience with cheese or dairy is an advantage.
 • You have a good command of German and/or English.
 • You are a real team player!
 • Due to your creativity, you are able to act innovatively and you come up with innovative ideas.
 • You are hands-on, structured, and have a systematic approach.
 • You are a good organizer, are able to maintain an overview, and you have a great attention for detail. You have wide experience in leading product development projects.
 • Your communication is clear, transparent, and convincing.  

Where will you be working?
At our main location in Almere. A number of staff departments are located here, with whom you will be working regularly. You will also be regularly working at other (production) locations in the Netherlands.

What do we offer?
Other than challenging and varied activities and a pleasant work environment, we offer:

 • A good salary which is paid every 4 weeks and good commuting allowance;
 • A varied range of personal courses from GoodHabitz;
 • Collective discount at health insurer CZ;
 • The possibility to develop yourself.

Do you want to apply? Or do you have further questions about this job? Contact Myrte Dijcks, 0612580930 or send an email to myrte.dijcks@royal-aware.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.